ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

Чланови Удружења могу да буду сви грађани Србије, посебно они који активно или пасивно дају дипринос неговању и афирмацији фруле и фрулашког музицирања у Србији. Чланство у Удружењу фрулаша Србије може бити на неколико начина:
- редован члан - свирач на фрули, окарини, двојницама, дудуку, диплама и кавалу
- помажући члан - заљубљеник у фрулу који финансијски, материјално и личним радом и ауторитетом помаже функционисање Удружења
- почасни члан - особа која има изузетне заслуге за развој и усавршавање фрулашког живота у Србији
- колективни члан - удружења фрулаша и друге културне организације у Србији

УДРУЖЕЊЕ ФРУЛАША СРБИЈЕ

Удружење фрулаша Србије је основано 2002. године у Прислоници, код Чачка. Због немогућности тадашњег руководства да квалитетно афирмише рад и значај Удружења, од 2005. године, на основу договора чланова и руководства Удружења фрулаша из Краљева, Чачка и Крушевца седиште Удружења фрулаша Србије је из Чачка премештено у Крушевац, а одговарајућим Решењем таква одлука и одобрена од старне Министарства за људска и мањинска права у Београду. На првој Скупштини Удружења за председника је изабран познати фрулашки прегалац и председник крушевачког Удружења фрулаша Раде Кошанин, а за председника Скупштине Малиша Југовић, такође из Удружења фрулаша "Адам Милутиновић", из Крушевца.
Од 2005. године Удружење фрулаша Србије редовно обавља културне и музичке активности како у Крушевцу тако и у већем делу Србије.
На иницијативу Радета Кошанина 2008. године је почео са радом и сајт Удружења фрулаша Србије, јединствен у Србији по представљању максимално расположивих аудио, видео, фото и писаних информација о фрулашком животу у Србији и у свету.
Удружење фрулаша Србије има традиционално добру сарадњу са релевантним политичким, културним и привредним чиниоцима у Крушевцу, па је тако крајем 2009. године Културни центар Крушевац, у оквиру комплекса своје зграде у центру града, Удружењу фрулаша Србије доделио на коришђење просторију број 13, укупне површине 40 квадрата. Просторија има грејање и климу као и комплетан инвентар за рад и функционисање Удружења. Време коришћења просторије је неограничено, а уторком и петком, у времену од 15 до 20 часова, у њој се обављају редовна дружења и пробе чланова Удружења фрулаша "Адам Милутиновић", из Крушевца.

Председник Управног одбора Удружења
Раде Кошанин, 063 8483-765
Председник Скупштине Удружења
Малиша Југовић