ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

Чланови Удружења могу да буду сви грађани Србије, посебно они који активно или пасивно дају дипринос неговању и афирмацији фруле и фрулашког музицирања у Србији. Чланство у Удружењу фрулаша Србије може бити на неколико начина:
- редован члан - свирач на фрули, окарини, двојницама, дудуку, диплама и кавалу
- помажући члан - заљубљеник у фрулу који финансијски, материјално и личним радом и ауторитетом помаже функционисање Удружења
- почасни члан - особа која има изузетне заслуге за развој и усавршавање фрулашког живота у Србији
- колективни члан - удружења фрулаша и друге културне организације у Србији